ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Den s Andersenem

V pátek 31. března 2023 proběhl na naší škole projektový Den s Andersenem, tentokrát na pohádku Ošklivé káčátko.

Děti byly rozděleny do skupin, zhlédly pohádku o Ošklivém káčátku a od paní učitelek si poslechly informace o spisovateli H. Ch. Andersenovi. Poté jejich cesta začala – úkolem bylo projít všemi stanovišti rozmístěnými po celé škole a plnit dané úkoly. Na jednom se stanovišť byl i sám pan Andersen. Za splnění úkolů děti získávaly jednotlivé kousky puzzlí, které na konci složily a zjistily, co je na obrázku. Na všech stanovištích velmi zodpovědně pomáhali žáci 5. ročníku. Na závěr se všichni sešli v tělocvičně – zhodnotili jsme projektový den a skupinky ukázaly svůj složený obraz z puzzlí. Každý z žáků při odchodu dostal sladké kuřátko. Foto z projektového dne ZDE.

 

 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde