Zeiberlichova 49

Děti 4. a 5. třídy si dnes v rámci projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky“ užily besedu s pracovnicí Modré linky paní Bohuslavou Horskou. Dozvěděly se, co to Modrá linka je, proč vznikla a jaké je její poslání. Děti měly příležitost ptát se na věci, které je zajímají. Žákům se beseda líbila a kdyby nás čas netlačil, ptali by se i nadále.

Menu ZŠ