ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Děti ze čtvrté třídy 29.11. navštívily místní knihovnu, kde je čekala zajímavá beseda s ilustrátorkou Ludmilou Šuleřovou.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde