Zeiberlichova 49

Zápis do 1. třídy se bude konat v následujících termínech:

Pátek 12. 4. 2019 14.00 – 17.00 hodin

Sobota 13. 4. 2019 9.00 – 12.00 hodin

S sebou:

  • vyplněnou elektronickou žádost o přijetí k základnímu vzdělání do ZŠ (z https://zapisdozs.brno.cz)
  • OP zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců)
  • vyplněný osobní dotazník (formulář dostanete v MŠ)
  • případně vyřízenou žádost o odklad

Den otevřených dveří MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

Menu ZŠ