ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Zápis do 1. třídy se bude konat v následujících termínech:

Pátek 12. 4. 2019 14.00 – 17.00 hodin

Sobota 13. 4. 2019 9.00 – 12.00 hodin

S sebou:

  • vyplněnou elektronickou žádost o přijetí k základnímu vzdělání do ZŠ (z https://zapisdozs.brno.cz)
  • OP zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců)
  • vyplněný osobní dotazník (formulář dostanete v MŠ)
  • případně vyřízenou žádost o odklad

Den otevřených dveří MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde