ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáváno dne 30. 6. 2020 ve školních skupinách dle rozpisu, který bude upřesněn třídními učiteli.

Mimo tento termín bude možné vysvědčení vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

– podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána
  (tj. do 10. března 2020), 
– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové
   vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 
– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích
   aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
–  podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde