Zeiberlichova 49

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáváno dne 30. 6. 2020 ve školních skupinách dle rozpisu, který bude upřesněn třídními učiteli.

Mimo tento termín bude možné vysvědčení vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

– podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána
  (tj. do 10. března 2020), 
– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové
   vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 
– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích
   aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
–  podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Menu ZŠ