ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Vážení rodiče,

na období uzavření škol vládním nařízením od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude povinná distanční výuka probíhat kombinovanou formou.

Kdo nemá možnost pracovat na PC, bude na tuto dobu (avizovaný nástup 2. 11. 2020) pracovat v papírové podobě a vypracované listy/pracovní sešity odevzdávat dle pokynů třídního učitele.

I nadále se již pokračuje v osvědčené a vyzkoušené aplikaci www.skolavpyzamu.cz.

Jednou z dalších variant je aplikace MS Teams – domluva s třídním učitelem.

Přejeme Vám i dětem hlavně hodně zdraví a po návratu do školy uděláme vše pro to, aby učivo bylo probráno a procvičeno.


 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde