Zeiberlichova 49

Vážení rodiče,

na období uzavření škol vládním nařízením od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude povinná distanční výuka probíhat kombinovanou formou.

Kdo nemá možnost pracovat na PC, bude na tuto dobu (avizovaný nástup 2. 11. 2020) pracovat v papírové podobě a vypracované listy/pracovní sešity odevzdávat dle pokynů třídního učitele.

I nadále se již pokračuje v osvědčené a vyzkoušené aplikaci www.skolavpyzamu.cz.

Jednou z dalších variant je aplikace MS Teams – domluva s třídním učitelem.

Přejeme Vám i dětem hlavně hodně zdraví a po návratu do školy uděláme vše pro to, aby učivo bylo probráno a procvičeno.


 

Menu ZŠ