ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Školní družina

 

Součástí školy je školní družina. Provoz začíná v 6:30 hod. a končí v 17:00 hod. Odpoledne tráví děti nejvíce času venku. Chodí s vychovatelkami na pravidelné vycházky do přírody. Využívají výhodnou polohu školy v blízkosti lesa. Po vycházce mají děti možnost psát domácí úkoly a připravovat se na vyučování pod dohledem vychovatelky.

Do ranní družiny přichází děti podle potřeby rodičů. Zde se před vyučováním věnují svým oblíbeným rekreačním činnostem – stolním hrám, zpěvu, malování, četbě z dětských časopisů a hraní her na počítači.

Děti ze ŠD budou chodit na vycházku denně od 13:30 hod. do 15:00 hod.

Stav: 3 oddělení – 3 vychovatelky
1. oddělení – vychovatelka Jitka Galetková
2. oddělení – vychovatelka Mária Střížová
3. oddělení – vychovatelka Šárka Juračková

Cílem výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování je vést děti k takovým formám činnosti, které přispívají k odstranění únavy a k regeneraci tělesných i duševních sil dětí a k získání nových poznatků o životě kolem nás, o přírodě a podobně. Výchovná práce ŠD se realizuje v činnostech odpočinkových, rekreačních, zájmových a sebevzdělávacích.

Vzhledem k novému financování ve školství se od 1.1.2005 platí za 1 dítě ve školní družině 100,- Kč měsíčně.

 

Plán práce školní družiny 2022

Řád školní družiny 2022

Poplatky ve školní družině

ŠVP školní družiny 2022

Dodatek – Pohyb a výživa 2022

 

Uložit

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde