Zeiberlichova 49

Školní družina

 

Součástí školy je školní družina. Provoz začíná v 6:30 hod. a končí v 17:00 hod. Odpoledne tráví děti nejvíce času venku. Chodí s vychovatelkami na pravidelné vycházky do přírody. Využívají výhodnou polohu školy v blízkosti lesa. Po vycházce mají děti možnost psát domácí úkoly a připravovat se na vyučování pod dohledem vychovatelky.

Do ranní družiny přichází děti podle potřeby rodičů. Zde se před vyučováním věnují svým oblíbeným rekreačním činnostem – stolním hrám, zpěvu, malování, četbě z dětských časopisů a hraní her na počítači.

Děti ze ŠD budou chodit na vycházku denně od 13:30 hod. do 15:00 hod.

Stav: 3 oddělení – 3 vychovatelky
1. oddělení – vychovatelka Jitka Galetková
2. oddělení – vychovatelka Mária Střížová
3. oddělení – vychovatelka Šárka Juračková

Cílem výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování je vést děti k takovým formám činnosti, které přispívají k odstranění únavy a k regeneraci tělesných i duševních sil dětí a k získání nových poznatků o životě kolem nás, o přírodě a podobně. Výchovná práce ŠD se realizuje v činnostech odpočinkových, rekreačních, zájmových a sebevzdělávacích.

Vzhledem k novému financování ve školství se od 1.1.2005 platí za 1 dítě ve školní družině 100,- Kč měsíčně.

 

Plán práce školní družiny 2022

Řád školní družiny 2022

Poplatky ve školní družině

ŠVP školní družiny 2022

Dodatek – Pohyb a výživa 2022

 

Uložit

Menu ZŠ