Zeiberlichova 49

Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o. – výuka hry na klavír, zobcovou flétnu a kytaru v ZŠ Zeiberlichova.
Nově hra na el. klávesy (při dostatečném počtu zájemců).
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na šk. rok 2021/22 se konají 3. a 4. června 2021 v hlavní budově v Řečkovicích.
Veškeré informace, přihlášky a rezervační systém na www.zus-universum.cz.
Budeme se na vás těšit!
SZUŠ Universum


Menu ZŠ