ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Vážení rodiče,
stravu pro děti z MŠ odhlašujte, prosím, pouze na jidelna.zeiberlichova@seznam.cz, výjimečně pak na čísle 605 588 245.

Přihlášky na podzimní prázdniny jsou závazné, pokud dítě onemocní, můžete si chodit pro stravu do výdejny MŠ Síčka. Děkujeme.


 


Vážení rodiče,

na období uzavření škol vládním nařízením od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude povinná distanční výuka probíhat kombinovanou formou.

Kdo nemá možnost pracovat na PC, bude na tuto dobu (avizovaný nástup 2. 11. 2020) pracovat v papírové podobě a vypracované listy/pracovní sešity odevzdávat dle pokynů třídního učitele.

I nadále se již pokračuje v osvědčené a vyzkoušené aplikaci www.skolavpyzamu.cz.

Jednou z dalších variant je aplikace MS Teams – domluva s třídním učitelem.

Přejeme Vám i dětem hlavně hodně zdraví a po návratu do školy uděláme vše pro to, aby učivo bylo probráno a procvičeno.


 


Přehled učiva pro jednotlivé třídy je k dispozici ZDE.ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,

ZEIBERLICHOVA 49, 644 00  BRNO  

Úřední hodiny:

středa    14.10.2020      9.00 – 12.00 hod. 

 pondělí  19.10. 2020     9.00 – 12.00 hod. 

 středa    21.10. 2020     9.00 – 12.00 hod. 

Jindy možno po telefonické domluvě:

541 238 227

777 582 448

            e-mail:  info@zssobesice.cz       


          


V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující: 

U základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v ZŠ na vzdělávání, tyto dny budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna.

 Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

 

https://www.msmt.cz/

Školy poskytující nezbytnou péči

https://www.mpsv.cz/ošetřovné pro rodiče


 


Dle opatření MŠMT se dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky základních škol stanoví jako volné dny.Z důvodu vyhlášení nouzového stavu do odvolání odpadají kroužky ŠD.V pátek 9. 10. 2020 bude končit vyučování ve všech třídách po 4. vyučovací hodině.

Obědy pro žáky ZŠ budou zrušeny a odhlášeny.

ŠD bude v provozu beze změny.