ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49

 


Ve čtvrtek 27. září 2018 si děti z naší školy mohly v odpoledních hodinách vyzkoušet různé sportovní netradiční soutěže s jablky v akci Jablkoolympiáda.V pátek 5. října 2018 bude z důvodu probíhajících voleb končit vyučování ve všech třídách v 11.40 hodin. Školní jídelna bude pro žáky ZŠ uzavřena.Platba za I. pololetí ŠD (září 2018 – leden 2019) činí 500 Kč za žáka.

Prosíme o zaplacení v termínu od 17. 9. do 27. 9. 2018.Třídní schůzky se budou konat ve středu 19.9. 2018 v 16:30 hodin.Školní svačiny budou vydávány od pondělí 10. 9. 2018.Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, 644 00 Brno

Oznámení:

Během měsíce září a října 2018 bude probíhat rekonstrukce střechy, fasády a výměna některých oken v budově

ZŠ Zeiberlichova  49.

Žádáme o respektování vyznačených zákazů vstupu a dodržování bezpečnosti při pohybu v okolí školy.

Dodržujte zvýšený dohled nad svými dětmi.


 

Menu ZŠ