ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o. – výuka hry na klavír, zobcovou flétnu a kytaru v ZŠ Zeiberlichova.
Nově hra na el. klávesy (při dostatečném počtu zájemců).
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na šk. rok 2021/22 se konají 3. a 4. června 2021 v hlavní budově v Řečkovicích.
Veškeré informace, přihlášky a rezervační systém na www.zus-universum.cz.
Budeme se na vás těšit!
SZUŠ Universum


Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde