ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 7.10. 2016 z důvodu konání voleb.

ŽP pro zpestření výuky vyhlašuje soutěž pro všechny třídy

PRUHOVANÝ DEN

dne 27. září 2016

Cílem je si obléci co nejvíce pruhovaného oblečení na vyučování.

aaa

Vážení rodiče, prosíme o pečlivé prostudování Školní řádu. Děkujeme

WP_20160906_11_42_58_ProV úterý 6.9.2016 se třetí třída vydala na výlet do Rudky. Žáci navštívili Jeskyni Blanických rytířů, Smyslovou zahradu a Burianovu rozhlednu. Zde se můžete podívat na fotografie.

Dne 3. 6. 2016 proběhlo poslední dopoledne na dopravním hřišti, kde se žáci IV. třídy zapojili do soutěže Empík cyklista. Absolvovali jízdu na jízdním kole a psali test z dopravní výchovy. Vše probíhalo pod dohledem příslušníků MP Brno. Úspěšní cyklisté za svůj výkon dostali průkaz cyklisty. Nejúspěšnější žáci dostali ještě cyklistický dres a brašničku na jízdní kolo. Naše třída byla velmi úspěšná, což můžete vidět v očích dětí na fotografiích.

Nejúspěšnější cyklisté: V. Blažík, K. Gebhardtová, H. Loder,  N. Luklová, J. Rosypal a V. Šoukalová. Vše zvládli bez jediné chybičky.

Fotografie0344 Fotografie0346

Ve středu 1.6. zůstaly lavice naší školy prázdné. Žáci IV. a V. třídy strávili Den dětí v Botanické zahradě Brno. Děti z I. -III. třídy si užily výlet k Soběšickým rybníčkům. Na závěr byla pro všechny nachystána sladká odměna. Podívejte se, jak se nám Den dětí vydařil.

V sobotu 18. června 2016 v 15:00 hodin žáci naší školy vystoupili na sokolském hřišti v rámci oslav 120. výročí založení SDH a 730. výročí první zmínky o Soběšicích. Zároveň se naše škola  podílela na tvorbě výstavy v sále KD v Soběšicích.

Ve středu 18. 5. 2016 se žáci IV. a V. třídy vydali na školní výlet. Jejich první kroky vedly do vodního areálu Živá voda v Modré u Velehradu. Nejvíce je upoutal prosklený tunel, který vede pod hladinu rybníka. Prohlédli si ryby chladných vod, rybníků, horských potoků a řek. Raritou expozice byli jeseteři a vyzy. Dále pak navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, která je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním místem České republiky. Po obědě je čekalo poslední zastavení v archeoskanzenu Modrá. Zde si rozšířili znalosti z našich národních dějin – dobu Velké Moravy. Žáci na vlastní oči shlédli obydlí z této doby a dozvěděli se od paní průvodkyně zajímavé informace ze života lidí v 9. století. Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni z krásně prožitého dne. Zde si můžete prohlédnout krásná místa z výletu.

V úterý 3. května navštívili žáci II. třídy Jezírko. V programu „Vodník Jezerníček vypravuje“ se setkali s tamějším Vodníkem Jezerníčkem, který jim představil své kamarády z jezírka. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o vodě, vyrobily si žabku a zahrály zábavné hry. Největším zážitkem bylo lovení vodních živočichů přímo v jezírku a jejich následné poznávání. Zde se můžete podívat na fotografie.

WP_20160216_11_02_38_Pro 

V letošním školním roce se II. třída zapojila do výtvarně-literární soutěže „S Donem“. V rámci tohoto projektu žáci plnili různé soutěžní úkoly, vyráběli přání pro onkologicky nemocné pacienty, četli knihu Saši Sandras „Ledňáčci a jejich kamarádi“, vícerými výtvarnými technikami ztvárnili ledňáčka říčního. V druhé polovině soutěže se děti věnovaly brněnským pověstem. To vše s nimi prožíval i pes Don a jeho kamarádka Laura.

Ve středu 27. dubna se konalo závěrečné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, ze kterého si naši žáci přivezli 1. místo. Na fotografie se můžete podívat zde.

1 2 3 5

Menu ZŠ