ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,

ZEIBERLICHOVA 49, 644 00  BRNO 

Úřední hodiny: 

pondělí   8.00 – 12.00 hod. 

středa     8.00 – 12.00 hod.  

Jindy možno po telefonické domluvě:

541 238 227

777 582 448 

                    e-mail:  info@zssobesice.cz                Vážení rodiče,

na základě aktuálního opatření vlády informujeme, že děti MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ od pondělí 1. 3. 2021 přechází na distanční formu výuky. Distanční výuka bude realizována stejným způsobem jako v měsících říjnu a listopadu 2020.  Konkrétní informace budou sděleny třídními učiteli. V případě nových informací Vás budeme průběžně informovat.

Podrobné informace zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ


 


Poplatek za 2. pololetí ŠD činí 500 Kč za žáka.

Prosíme o zaplacení v termínu od 1. 2. do 5. 2. 2021.Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci jsou klasické třídní schůzky zrušeny.

V případě zájmu nabízíme on-line konzultace v týdnu od 18. do 22. 1. 2021, obraťte se, prosím, na třídní učitele.

Pololetní hodnocení proběhne v naší škole standardním způsobem, žáci budou hodnoceni klasifikačními stupni – známkami. Na konci pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku výpis z vysvědčení ve škole dne 28. 1. 2021. Všichni zákonní zástupci se od 28. 1. 2021 mohou seznámit s pololetním hodnocením v Edookitu. Přístupové údaje do Edookitu budou rodičům zaslány nejpozději do 22. 1. 2021. Originál výpisu z vysvědčení obdrží žáci vzdělávající se distančním způsobem po návratu k prezenční výuce, nejpozději však do tří vyučovacích dnů.  

V případě nových informací Vás budeme průběžně informovat.


 


Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci spojené s přechodem do 5. stupně PES se od pondělí 4. 1. 2021 bude prezenční výuka týkat pouze žáků 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin dané třídy. Veškerá organizační a hygienická opatření zůstávají. Provoz ŠD bude dle již zaběhlého systému s dodržením homogenních skupin.

Žáci 3. – 5. ročníku se budou vzdělávat formou distanční výuky. Režim zadávání práce a nastavení on-line hodin bude obdobný jako na podzim. Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny.


 


Dle opatření MŠMT se pro žáky základních škol dny 21. 12. a 22. 12. 2020 stanoví jako volné dny.Informace k organizaci prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020 najdete ZDE.Vážení rodiče, dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je na pondělí 30. 11. 2020 naplánován návrat žáků celého 1. stupně ZŠ zpět k dopolední prezenční výuce.  Ve středu 25. 11. 2020 budou na webových stránkách školy zveřejněny bližší informace ohledně  nástupu žáků do školy.


 


Aktuální informace o školním stravování od 30. 11. 2020 najdete ZDE.Aktuální informace k organizaci prezenční výuky od 18. 11. 2020 najdete ZDE.