ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ 2019/2020 k dispozici zde.

Rozhodnutí o přijetí jsou k dispozici v kanceláři školy.

V případě nástupu žáka na jinou školu prosíme rodiče, aby nás o této skutečnosti včas informovali.Kroužky školní družiny ( florbal, hudebně-dramatický a dovedné ruce) ukončí činnost 29. 5. 2019. Kroužek „Sportovci do škol“ končí 10. 6. 2019.V pátek 24. 5. 2019 bude z důvodu konání voleb končit vyučování ve všech třídách v 11.40 hodin. Školní družina bude v provozu beze změny. Školní jídelna bude pro ZŠ mimo provoz.


 


Žáci ze 4. třídy se seznámili v rámci projektu Odborník do škol v programu „Kouzelná voda“ s prací vědecké pracovnice z oblasti mikrobiologie. Po úvodní besedě následovalo zkoumání fyzikálních vlastností vody a žáci si mohli vyzkoušet několik zábavných pokusů.


 


Hovorové hodiny se budou konat ve středu 10. 4. 2019 od 16 do 17 hodin.


Zápis do 1. třídy se bude konat v následujících termínech:

Pátek 12. 4. 2019 14.00 – 17.00 hodin

Sobota 13. 4. 2019 9.00 – 12.00 hodin

S sebou:

  • vyplněnou elektronickou žádost o přijetí k základnímu vzdělání do ZŠ (z https://zapisdozs.brno.cz)
  • OP zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců)
  • vyplněný osobní dotazník (formulář dostanete v MŠ)
  • případně vyřízenou žádost o odklad

Den otevřených dveří MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

Menu ZŠ