ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Od 21. 6. do 29. 6. bude končit vyučování ve všech třídách po 4. vyučovací hodině.

Vysvědčení bude vydáváno ve středu 30. 6. od 8:00 do 8:45 hodin.

Obědy budou vydávány od 9:30 hodin. Školní družina bude v provozu do 13:00 hodin.Poměrná část poplatku za II. pololetí ŠD bude vracena

v termínech 16. 6., 21. 6 a 23. 6. 2021 od 7:30 do 14:00 hodin v kanceláři školy.Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 16. 6. 2021 v 16:00 hodin v budově ZŠ – v učebně I. třídy.Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o. – výuka hry na klavír, zobcovou flétnu a kytaru v ZŠ Zeiberlichova.
Nově hra na el. klávesy (při dostatečném počtu zájemců).
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na šk. rok 2021/22 se konají 3. a 4. června 2021 v hlavní budově v Řečkovicích.
Veškeré informace, přihlášky a rezervační systém na www.zus-universum.cz.
Budeme se na vás těšit!
SZUŠ UniversumVážení rodiče, seznam identifikátorů přijatých žáků do ZŠ pro školní rok 2021/2022 je k dispozici ZDE.Informace k organizaci prezenční výuky od pondělí 17. 5. 2021 najdete ZDE.Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemické situaci není možné uskutečnit plánovaný Den otevřených dveří.

S naší školou se však můžete seznámit v následující VIDEOPREZENTACI.


 


Vážení rodiče, pokud se nezmění epidemická situace, v pondělí 12. 4. 2021 se škola otevře v následujícím režimu rotační výuky:

každý lichý týden (od 12. 4.): – II. A,B, IV. tř., V. A

každý sudý týden (od 19. 4.): I. tř., III. tř., V.B

Příchody žáků do školy a rozvrhy hodin budou sděleny rodičům třídními učiteli.

K prezenční výuce si žáci donesou roušky (zdravotnické) a podrobí se rannímu vstupnímu testování  (2x týdně – pondělí a čtvrtek) dle pokynů MŠMT.

Školní družina (ranní i odpolední) bude v provozu pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky.

Oběd bude zajištěn pro žáky v prezenční výuce.

O aktuálních informacích budeme neprodleně informovat na webových stránkách školy.


 


Informace k ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.