ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


V pátek 26.1. 2018 bude z důvodu volby prezidenta ČR konec vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. Provoz ŠD bude beze změny. Školní jídelna nebude v provozu.


I když většina dětí se už nemůže dočkat zimní nadílky, děti z naší školy zažily dne 11. ledna koulovačku. Koule byly sice jen z papíru, ale zábava s nimi byla veliká. Děti si vyzkoušely různé varianty házení koulí na určené místo a potom následovala skoro opravdová koulovačka. Na záběry z této akce, kterou připravili členové ŽP, se můžete podívat zde.

 


Děkujeme rodičům, kteří v minulých letech přispěli sponzorským darem Základní škole a Mateřské škole v Soběšicích.

Pokud by se někdo z rodičů a přátel školy rozhodl poskytnout finanční nebo materiální dar, nechť se obrátí na sekretariát školy emailem: info@zssobesice.cz či telefonicky 777 582 448.


V pátek 12.1. 2018 bude z důvodu volby prezidenta ČR konec vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. Provoz ŠD bude beze změny.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 10.1.2018 v 16:30 hodin.


Vážení rodiče a cizí strávníci,

z důvodů volby prezidenta ČR bude dne 12. ledna 2018 školní kuchyně mimo provoz pro žáky základní školy a cizí strávníky. Pokud bude druhé kolo voleb, bude totéž platit pro termín 26. ledna 2018.
Obědy a svačiny budou automaticky odhlášeny a přeplatky odečteny v březnu 2018.
Děkujeme za pochopení.
Hanzelová – ved. ŠJ


 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,

mnoho zdraví, radosti a pohody v novém roce 2018.

 

 


Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2017 a končí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování bude pokračovat od středy 3. ledna 2018.


Menu ZŠ