Zeiberlichova 49

Provoz školní družiny ve šk. roce 2022/2023 bude od 6:30 do 17:00 hodin.

Řádně vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do 7. 9. 2022.


 

Menu ZŠ