ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Hovorové hodiny se budou konat ve středu 16. 1. 2019 od 16:00 do 17:00 hodin.


 

V letošním ročníku literární soutěže, která je pořádána v rámci projektu Jižní Morava čte, získaly žákyně 5. třídy Ema Mikulecká, Tereza Smekalová, Andrea Zůbková a Veronika Kromerová        2. místo v kategorii audiovizuální práce. Téma již 3. ročníku soutěže  znělo „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Dívky na práci s názvem „Lidé versus ptáci“ pracovaly během podzimu a v prosinci pak byly slavnostně oceněny ve Hvězdárně a planetáriu Brno.


Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok!


 

V pondělí dne 17. 12. členové žákovského parlamentu připravili pro zájemce zábavné předvánoční odpoledne. Cílem bylo připomenout si některé charitativní akce věnované postiženým dětem. Našim úkolem bylo namalovat vánoční stromeček pouze nohou. Činnost byla náročná a děti se musely na malbu hodně soustředit. Na ukázky se můžete podívat zde.

V pátek 21. prosince 2018 bude končit vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin.

Děti ze čtvrté třídy 29.11. navštívily místní knihovnu, kde je čekala zajímavá beseda s ilustrátorkou Ludmilou Šuleřovou.

Děti 4. a 5. třídy si dnes v rámci projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky“ užily besedu s pracovnicí Modré linky paní Bohuslavou Horskou. Dozvěděly se, co to Modrá linka je, proč vznikla a jaké je její poslání. Děti měly příležitost ptát se na věci, které je zajímají. Žákům se beseda líbila a kdyby nás čas netlačil, ptali by se i nadále.

Menu ZŠ