ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,

ZEIBERLICHOVA 49, 644 00  BRNO  

Úřední hodiny o prázdninách

 středa    1.7. 2020     9.00 – 12.00 hod. 

 středa    8.7. 2020     9.00 – 12.00 hod. 

středa  15.7.2020     9.00 – 12.00 hod. 

 středa  29.7. 2020    9.00 – 12.00 hod. 

 středa    5.8. 2020    9.00 – 12.00 hod. 

 středa  26.8. 2020   9.00  – 12.00 hod. 

Jindy možno po telefonické domluvě:

541 238 227

777 582 448 

           e-mail:  info@zssobesice.cz           


                


Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáváno dne 30. 6. 2020 ve školních skupinách dle rozpisu, který bude upřesněn třídními učiteli.

Mimo tento termín bude možné vysvědčení vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

– podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána
  (tj. do 10. března 2020), 
– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové
   vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 
– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích
   aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
–  podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020


Schůzka rodičů budoucích prvňáků se bude konat 24. 6. 2020 v 16:00 hodin v učebně II. třídy (1. patro).


 


Seznam identifikátorů žáků přijatých do 1. třídy ZŠ pro rok 2020/2021 je k dispozici zde.Hovorové hodiny, které se měly konat ve středu 3. 6. 2020, se neuskuteční.Vážení rodiče, jsme rádi, že jsme dnes opět mohli přivítat žáky v naší škole.

Žáci jsou rozděleni do neměnných školních skupin. V případě absence omlouvejte, prosím, žáka obvyklým způsobem vyučujícímu příslušné školní skupiny.

Děkujeme za respektování hygienických zásad a dodržování organizace příchodů a odchodů žáků dle stanoveného harmonogramu.


 


Upřesňující pokyny k organizaci výuky školních skupin v ZŠ od 25. 5. 2020 najdete ZDE.

Týdenní plány učiva budou i nadále pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy.Vážení rodiče, vzhledem k blížícímu se termínu znovuotevření naší ZŠ ( 25. 5. 2020 ) Vás žádáme o předběžné sdělení, zda Vaše dítě do školy nastoupí. Na základě předběžného počtu přihlášených dětí Vás budeme dále informovat, jakým způsobem bude výuka realizována.

Dostupné informace o návratu žáků do škol najdete na webových stránkách MŠMT.

Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude výuka probíhat distančně.

Informace budou průběžně aktualizovány.