ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Kroužky školní družiny ( florbal, hudebně-dramatický a dovedné ruce) ukončí činnost 29. 5. 2019. Kroužek „Sportovci do škol“ končí 10. 6. 2019.Žáci ze 4. třídy se seznámili v rámci projektu Odborník do škol v programu „Kouzelná voda“ s prací vědecké pracovnice z oblasti mikrobiologie. Po úvodní besedě následovalo zkoumání fyzikálních vlastností vody a žáci si mohli vyzkoušet několik zábavných pokusů.


 


Hovorové hodiny se budou konat ve středu 10. 4. 2019 od 16 do 17 hodin.


Zápis do 1. třídy se bude konat v následujících termínech:

Pátek 12. 4. 2019 14.00 – 17.00 hodin

Sobota 13. 4. 2019 9.00 – 12.00 hodin

S sebou:

  • vyplněnou elektronickou žádost o přijetí k základnímu vzdělání do ZŠ (z https://zapisdozs.brno.cz)
  • OP zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců)
  • vyplněný osobní dotazník (formulář dostanete v MŠ)
  • případně vyřízenou žádost o odklad

Den otevřených dveří MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

Dne 18.2.2019 navštívili naši školu v rámci projektu „Odborníci do škol“ pan Doubek starší a mladší, profesionální hasiči ze HZS JMK. Přiblížili nám barvitě svoji náročnou profesi, odpověděli na řadu dotazů a nechali dětem prohlédnout profesionální hasičskou výstroj. Kromě besedování s hasiči si žáci vyzkoušeli evakuaci celé skupiny, proběhli překážkovou dráhu k požáru a předali důležitou zprávu tísňového volání. Z vydařeného projektového dne si děti odnesly hasičské auto, které si vlastnoručně vyrobily.

Dne 8.2.2019 do naší školy zavítala v rámci projektu „Odborníci do škol“ Vojenská hudba Olomouc. Hudebníci zpestřili dětem dopoledne příjemnou hudbou a seznámili je se 14 hudebními nástroji pomocí hudebních ukázek ze známých pohádek. Děti si s chutí zazpívaly a písně rytmicky doprovodily. Na závěr hudebníci odpovídali na zvídavé otázky dětí.
Fotografie ze zdařilé akce naleznete  ZDE

Menu ZŠ