ZŠ Brno

ZŠ Brno, Zeiberlichova 49

Naše škola má dlouholetou tradici. Poprvé byla otevřena v roce 1887. Po dlouhá léta byla jednou z nejmenších v Brně. Nejdříve byla malotřídní a později museli žáci po absolvování třetí třídy odcházet na jiné školy v Brně.
V roce 2000 byla dokončena půdní vestavba a rekonstrukce celé školy. Tak se škola rozšířila o další dvě třídy – 4. a 5. třídu. Nyní je zde celý první stupeň.

O škole

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Zápis do
1. třídy ZŠ

Den s Andersenem

 

 

...

Dětská scéna 2023: dne 9. 3. 2023 se konalo městské kolo recitační soutěže. Ta proběhla v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde žáci Jan Čižmář, Dominik Ševčík, Eliška Matějková, Ema Sichlerová a Aneta Zelená odvážně vystoupili před odbornou porotou

...

Dne 17. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kde děti soutěžily ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída a 4. a 5. třída. Oceňujeme všechny děti za krásné básně a recitaci. Vítězům gratulujeme a držíme pěsti v městském

...

Dne 14. 2. 2023 se děti ze 3. třídy vzdělávaly na dopravním hřišti na Riviéře v Pisárkách v rámci programu Empík chodec. Foto ZDE.

...

Dne 10. 2. 2023 do naší tělocvičny zavítal orchestr Vojenské hudby Olomouc a dětem z 1. – 3. ročníku jeho členové uspořádali výchovný koncert. Tato akce se konala v rámci projektu Odborník do škol. Foto z akce ZDE.

...

Dne 23. 11. 2022 se žáci 3. třídy zúčastnili výukového programu Sojčí lumpárny na Jezírku. Celé dopoledne se seznamovali s druhy ptáků, jejich životem a na závěr programu si vyrobili v dílně ptačí budku. Foto ke zhlédnutí ZDE.

...

Děti ze 3. třídy se 10. 11. 2022 zúčastnily besedy s panem včelařem, kde se seznámily s životem a užitkem včelího společenstva. Foto ZDE.

...

Pololetní prázdniny – 3. února 2023

...

V úterý 31. 1. 2023 bude vyučování končit ve všech třídách v 11.40 hodin.

Družina funguje beze změny.

...

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde