ZŠ Brno

ZŠ Brno, Zeiberlichova 49

Naše škola má dlouholetou tradici. Poprvé byla otevřena v roce 1887. Po dlouhá léta byla jednou z nejmenších v Brně. Nejdříve byla malotřídní a později museli žáci po absolvování třetí třídy odcházet na jiné školy v Brně.
V roce 2000 byla dokončena půdní vestavba a rekonstrukce celé školy. Tak se škola rozšířila o další dvě třídy – 4. a 5. třídu. Nyní je zde celý první stupeň.

O škole

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

V pondělí 22. 1. se žáci naší školy zapojili do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem. I když stavebního materiálu pro stavění velkých sněhuláků bylo málo, děti si poradily a vytvořily malé fantastické sněhuláčky. Užili jsme si krásné slunné dopoledne a na některá sněhová díla se můžete podívat zde.

 

...

V pátek 26.1. 2018 bude z důvodu volby prezidenta ČR konec vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. Provoz ŠD bude beze změny. Školní jídelna nebude v provozu.

...

...

I když většina dětí se už nemůže dočkat zimní nadílky, děti z naší školy zažily dne 11. ledna koulovačku. Koule byly sice jen z papíru, ale zábava s nimi byla veliká. Děti si vyzkoušely různé varianty házení koulí na určené místo a potom následovala skoro opravdová koulovačka. Na záběry z této akce, kterou připravili členové ŽP, se můžete podívat zde.

 

...

Děkujeme rodičům, kteří v minulých letech přispěli sponzorským darem Základní škole a Mateřské škole v Soběšicích.

Pokud by se někdo z rodičů a přátel školy rozhodl poskytnout finanční nebo materiální dar, nechť se obrátí na sekretariát školy emailem: info@zssobesice.cz či telefonicky 777 582 448.

...

V pátek 12.1. 2018 bude z důvodu volby prezidenta ČR konec vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. Provoz ŠD bude beze změny.

...

Třídní schůzky se budou konat ve středu 10.1.2018 v 16:30 hodin.

...

Vážení rodiče a cizí strávníci,

z důvodů volby prezidenta ČR bude dne 12. ledna 2018 školní kuchyně mimo provoz pro žáky základní školy a cizí strávníky. Pokud bude druhé kolo voleb, bude totéž platit pro termín 26. ledna 2018. Obědy a svačiny budou automaticky odhlášeny a přeplatky odečteny v březnu 2018. Děkujeme za pochopení. Hanzelová – ved. ŠJ

 

...

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,

mnoho zdraví, radosti a pohody v novém roce 2018.

 

 

...

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2023.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde