Zeiberlichova 49

Školní jídelna

jidelnaŠkolní kuchyně i školní jídelna je umístěna v nově přistavené budově a je spojena se školou. Poskytuje obědy a přesnídávky pro děti základní školy.

 

Kuchyně:
Vedoucí školní jídelny: Michaela Legindiová
Vedoucí kuchařka:       Veronika Opletalová
Kuchařky:                      Daniela Orságová

Odhlašování a přihlašování stravy:

Emailem:  jidelna.zeiberlichova@seznam.cz – preferujeme

Telefonicky: 541 238 234

Nebo osobně ve školní jídelně, a to jen den předem do 11:00 hodin. Tentýž den je možné si po domluvě ve školní kuchyni vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Přihlašování stravy po nemoci se provádí taktéž den předem.

Stravné se platí trvalým příkazem nebo převodem z účtu rodičů na účet školní jídelny, platí pro všechny kategorie, tedy i pro cizí strávníky, ( č.ú. ŠJ   27 – 582 925 0207/0100 ). Platba je zálohová.

Platba  musí být zaplacena do konce měsíce – tedy např. měsíc říjen do konce září daného roku.

Přeplatky za odhlášenou stravu se vyúčtují po ukončení školního roku na účet rodičů.

Cena stravného na 1 den :

kuchyne1

7-10 let 29,- Kč,  oběd bezlepková dieta 30,- Kč
11-14 let 31,- Kč,  oběd bezlepková dieta 31,- Kč

Cenu 1 svačiny pro žáky základní školy přepokládáme cca 15,- Kč.

účet školní jídelny : 27 – 582 925 0207/0100

Vnitřní řád školní jídelny Zeiberlichova 49

Přihláška ke stravování ke stažení

                          

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit