Zeiberlichova 49

Školní jídelna

jidelnaŠkolní kuchyně i školní jídelna je umístěna v nově přistavené budově a je spojena se školou. Poskytuje obědy a přesnídávky pro děti základní školy a celodenní stravu dětem z MŠ Síčka 1, Brno – Soběšice.

 

Kuchyně:
Vedoucí školní jídelny: Ing. Alena Hanzelková – 541 238 234
Vedoucí kuchařka:       Veronika Opletalová
Kuchařky:                     Zita Antonínová

Odhlašování a přihlašování stravy:
Telefonicky: 541 238 234

Emailem:  jidelna@zssobesice.cz

Nebo osobně ve školní jídelně, a to jen den předem do 12:00 hodin. Tentýž den je možné si po domluvě ve školní kuchyni vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Přihlašování stravy po nemoci se provádí taktéž den předem.

Od 1. 9. 2020 bude možnost platby dvěma způsoby:

1. trvalý příkaz na účet školní jídelny, který obsáhne měsíční platbu v celkové částce u MŠ 2 svačiny + oběd, u ZŠ oběd + eventuelně
dopolední svačina

2. platba z účtu na účet školní jídelny v částce, který vygeneruje počítač, předpis na platbu bude předán prostřednictvím třídních učitelek v jednotlivých třídách ( podobně jako složenka)

Cena stravného na 1 den :

MŠ:

3-6 let 41,- Kč bezlepková dieta jen oběd 25,- Kč
7-10 let 44,- Kč ( odklady školní docházky ) bezlepková dieta jen oběd 26,- Kč

 

ZŠ:

7-10 let 29,- Kč oběd bezlepková dieta 30,- Kč
11-14 let 31,- Kč oběd bezlepková dieta 32,- Kč

Cenu 1 svačiny pro žáky základní školy přepokládáme cca 17,- Kč.

účet školní jídelny : 27 – 582 925 0207/0100

 

kuchyne1

Provozní řád školní jídelny Zeiberlichova 49          

 Dodatek k vnitřnímu řádu ŠJ – změna PN a MN                              

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Menu ZŠ