ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Školní jídelna

jidelnaŠkolní kuchyně i školní jídelna je umístěna v nově přistavené budově a je spojena se školou. Poskytuje obědy a přesnídávky pro děti základní školy.

 

Kuchyně:
Vedoucí školní jídelny: František Tlučhuba
Kuchařky:                    Jitka Kéryová, Iva Berková
Odhlašování a přihlašování stravy:

Emailem:  jidelna.zeiberlichova@seznam.cz – preferujeme

Telefonicky: 541 238 234

Nebo osobně ve školní jídelně, a to jen den předem do 11:00 hodin. Tentýž den je možné si po domluvě ve školní kuchyni vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Přihlašování stravy po nemoci se provádí taktéž den předem.

Stravné se platí trvalým příkazem nebo převodem z účtu rodičů na účet školní jídelny, platí pro všechny kategorie, tedy i pro cizí strávníky, ( č.ú. ŠJ   27 – 582 925 0207/0100 ). Platba je zálohová.

Platba  musí být zaplacena do konce měsíce – tedy např. měsíc říjen do konce září daného roku.

Přeplatky za odhlášenou stravu se vyúčtují po ukončení školního roku na účet rodičů.

Cena stravného na 1 den :

kuchyne1

7-10 let 35,- Kč
11-14 let 37,- Kč

účet školní jídelny : 27 – 582 925 0207/0100

Vnitřní řád školní jídelny Zeiberlichova 49

Přihláška ke stravování ke stažení

                          

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde