Zeiberlichova 49

Školní jídelna

jidelnaŠkolní kuchyně i školní jídelna je umístěna v nově přistavené budově a je spojena se školou. Poskytuje obědy a přesnídávky pro děti základní školy a celodenní stravu dětem z MŠ Síčka 1, Brno – Soběšice.

 

Kuchyně:
Vedoucí školní jídelny: Ing. Alena Hanzelková – 541 238 234
Vedoucí kuchařka:       Veronika Opletalová
Kuchařky:                     Zita Antonínová
Odhlašování a přihlašování stravy:
Telefonicky: 541 238 234

Emailem:  jidelna@zssobesice.cz

Nebo osobně ve školní jídelně, a to jen den předem do 12:00 hodin. Tentýž den je možné si po domluvě ve školní kuchyni vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Přihlašování stravy po nemoci se provádí taktéž den předem.

Placení stravy:
Stravné se platí složenkou (žáci složenku obdrží ve škole) nebo bankovním převodem z účtu rodičů na účet školní jídelny. Složenky se vystavují dopředu vždy kolem 15. dne v měsíci a musí být zaplaceny do posledního dne v měsíci, jinak se dítě nemůže stravovat. Přeplatky za odhlášenou stravu se odečítají přes měsíc tedy např. z měsíce ledna – v měsíci březnu.
Číslo účtu školní jídelny: KB Brno-město 27-582 925 0207/0100, variabilní symbol-číslo dítěte, specifický symbol-měsíc placení.

 

kuchyne1

Provozní řád školní jídelny Zeiberlichova 49          

 Dodatek k vnitřnímu řádu ŠJ – změna PN a MN                              

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Menu ZŠ