Zeiberlichova 49

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující: 

U základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v ZŠ na vzdělávání, tyto dny budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna.

 Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

 

https://www.msmt.cz/

Školy poskytující nezbytnou péči

https://www.mpsv.cz/ošetřovné pro rodiče


 

Menu ZŠ