Zeiberlichova 49

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci jsou klasické třídní schůzky zrušeny.

V případě zájmu nabízíme on-line konzultace v týdnu od 18. do 22. 1. 2021, obraťte se, prosím, na třídní učitele.

Pololetní hodnocení proběhne v naší škole standardním způsobem, žáci budou hodnoceni klasifikačními stupni – známkami. Na konci pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku výpis z vysvědčení ve škole dne 28. 1. 2021. Všichni zákonní zástupci se od 28. 1. 2021 mohou seznámit s pololetním hodnocením v Edookitu. Přístupové údaje do Edookitu budou rodičům zaslány nejpozději do 22. 1. 2021. Originál výpisu z vysvědčení obdrží žáci vzdělávající se distančním způsobem po návratu k prezenční výuce, nejpozději však do tří vyučovacích dnů.  

V případě nových informací Vás budeme průběžně informovat.


 

Menu ZŠ