ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci jsou klasické třídní schůzky zrušeny.

V případě zájmu nabízíme on-line konzultace v týdnu od 18. do 22. 1. 2021, obraťte se, prosím, na třídní učitele.

Pololetní hodnocení proběhne v naší škole standardním způsobem, žáci budou hodnoceni klasifikačními stupni – známkami. Na konci pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku výpis z vysvědčení ve škole dne 28. 1. 2021. Všichni zákonní zástupci se od 28. 1. 2021 mohou seznámit s pololetním hodnocením v Edookitu. Přístupové údaje do Edookitu budou rodičům zaslány nejpozději do 22. 1. 2021. Originál výpisu z vysvědčení obdrží žáci vzdělávající se distančním způsobem po návratu k prezenční výuce, nejpozději však do tří vyučovacích dnů.  

V případě nových informací Vás budeme průběžně informovat.


 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde