Zeiberlichova 49

Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o.

 výuka hry na klavír, zobcovou flétnu a kytaru v ZŠ Zeiberlichova

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na šk. rok 2022/23 se konají 19. a 20. května 2022 v hlavní budově v Řečkovicích.
Veškeré informace, přihlášky a rezervační systém na www.zus-universum.cz.
Budeme se na vás těšit!
SZUŠ Universum


Menu ZŠ