ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Děti 4. a 5. třídy si dnes v rámci projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky“ užily besedu s pracovnicí Modré linky paní Bohuslavou Horskou. Dozvěděly se, co to Modrá linka je, proč vznikla a jaké je její poslání. Děti měly příležitost ptát se na věci, které je zajímají. Žákům se beseda líbila a kdyby nás čas netlačil, ptali by se i nadále.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde