Zeiberlichova 49

Dne 3. října proběhla akce Puntíkovaný den. Zapojila se každá třída v naší škole. Cílem bylo si obléci oblečení s puntíky. Potěšilo nás, že se do soutěže zapojili i chlapci, kteří mají puntíkovaného oblečení mnohem méně než děvčata. Na 3. místě se umístila I. třída. Druhé místo obsadila V. A a vítězem soutěže se stala II. A. Soutěž se líbila a přispěla ke stmelení třídních kolektivů.

Členové žákovského parlamentu

Menu ZŠ