ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Dne 3. října proběhla akce Puntíkovaný den. Zapojila se každá třída v naší škole. Cílem bylo si obléci oblečení s puntíky. Potěšilo nás, že se do soutěže zapojili i chlapci, kteří mají puntíkovaného oblečení mnohem méně než děvčata. Na 3. místě se umístila I. třída. Druhé místo obsadila V. A a vítězem soutěže se stala II. A. Soutěž se líbila a přispěla ke stmelení třídních kolektivů.

Členové žákovského parlamentu

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde