Zeiberlichova 49

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 20. 10. 2017 z provozních důvodů. O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele.


Menu ZŠ