Zeiberlichova 49

Zveme Vás na hovorové hodiny, které se budou konat v následujících termínech:

třída II. A –  úterý 14. 11. 2017 od 16:00 hod. do  17:00 hod.

I. tř, II.B, IV. a V. A, B středa 15. 11. 2017 od 16:00 hod. do 17:00 hod.

III.tř. – během prosince, bude upřesněno

Menu ZŠ